A Poster: The 12 Tribes in the Khoshen

12 Tribes
Image size 18" x 12 1/2" (46 x 32 cm).
Signed by the artist.


LEVI לוי SHIMON שמעון REUBEN ראובן
ZEBULUN זבולן ISSACHAR יששכר JUDAH יהודה
GAD גד NAFTALI נפתלי DAN דן
BENJAMIN בנימין JOSEPH יוסף ASHER אשר


Link to original acrilyc paintings


שנים עשר שבטי ישראל

.שמותיהם של שנים עשר השבטים המופיעים בהזדמנויות שונות בתורה הם בעלי חשיבות סימבולית רבה, לדברי הרבנים
יש לכך ביטוי מיוחד בהופעתם על גבי אבני החושן שנישאו על חזהו של הכהן הגדול. שם הם מופיעים בהתאם להופעתם לראשונה בעת לידת שנים עשר האחים- אבות השבטים.
סך כל האותיות בעברית של שבטים אלה מסתכם ב-50 שהוא מספר מקור ייחודי הקשור בספירת העומר וב-50 שערי בינה.
מטרתם העיקרית של השמות החקוקים בחושן היתה לשמש ככלי קומוניקציה בין האלוקים ובני ישראל דרך נבואת האורים והתומים. שאלות חשובות שהשלכותיהן הרות גורל לעתיד העם כגון :האם לצאת למלחמה, נשאלו ע"י הכהן הגדול ותשובות התקבלו כשאותיות מסוימות הוארו על גבי החושן. כיון שהתורה נצחית ומתייחסת לכל הזמנים ומצבי הקיום, הצעתי היא שמדיטציה על אותיות שנים עשר השבטים תהיה יעילה במיוחד בזמנים של התלבטויות מרכזיות בחייו של אדם. ואם הוא יתבונן במצב של תפילה, אפשר שתשובות מאירות יתקבלו.
בהמשך ארחיב על הקבלות אפשריות שמצאתי בין שנים עשר השבטים ואבנים יקרות (וגם נסי או דגלי השבטים במדבר) שמבוססות בעיקרן על הפרשנים הקלאסיים, כגון רש"י ורבי יעקב קולי(מעם לועז), אך אין הן מתיימרות להיות בלעדיות. הצופה מוזמן להמשיך ולחקור.

ראובן
- נחרת על אבן האודם-אבן אדומה שמרבית הפרשנים מסכימים כי היא הרובי והיא הבסיס לצבע הציור. המילה אודם קשורה למילה אדם ומרמזת על הדואליות, ועל הדודאים דמוי אדם, שראובן מצא בשדה ונתנם לאמו לאה. אבן הרובי והדודאים נחשבו כמסייעים לפוריות. ברובד הרוחני יש בכך רמז ליכולת לייצר "חידושים"-תגליות חדשות יש בכך קשר לשלש האותיות הראשונות בשמו של ראובן –"ראו"- שמשמעותן ראייה במשמעות רחבה ועולמית.

"וילך ראובן ..וימצא דודאים בשדה.."
 
שמעון-נחרת על אבן הפטדה שכמה מהפרשנים מזהים כ - אמרלד ומכאן הצבע הירוק בציור. מקורות אחרים להבנה כוללים את  1) דגל המדבר של שבט שמעון שהראה את העיר שכם - העיר המרכזית של השבט (2 ההממחשה של צורת אוזן או תנודת גלי קול המרמזים על משמעות השם שמעון כמזעור שמיעה - השמיעה הפנימית של קול הנשמה.
 "כי שמע ה' כי שנואה אנכי"

לוי-נחרת על גבי אבן הברקת, שכמה פרשנים מזהים כ- קריסטל שמשמעו הארה. סמלית, הכוונה ליכולת להאיר ולהיות מואר מכוח לימוד התורה,שהיתה תכונתו הייחודית של שבט זה. נס המדבר של שבט זה הכיל שלשה צבעים: אדום, לבן, ושחור וגם כלל חלק של בגדי הכהנים והלווים שנטוו במיוחד.
"תמיך ואוריך לאיש חסידך"

יהודה-נחרת על גבי הנופך, שכמה פרשנים מאמינים כי היתה אבן כחולה ירוקה - קרבונקול. לאבן זו ,כך נאמר, היתה יכולת להשיג נצחון על אויבים חיצוניים ופנימיים. זו תכונה מרכזית המיוחסת למלכות כמו גם תכונת בעל התשובה, שגם הוא קשור ביהודה. נס המדבר של יהודה הכיל תמונה של אריה רוכן והתצורה שלו בפרופיל ניתנת לאבחנה בציור. 
"גור אריה יהודה"

יששכר- נחרת על גבי הספיר, שהפרשנים מאמינים כי היה בצבע כחול עמוק –צבע השמיים הטהורים. מאחר ששבט זה היה ידוע בהצטיינותו בלימודי התורה והאסטרונומיה. במרכזה של אבן זו אפשר היה להבחין בצורת ענן המתייחסת לקבלת התורה בסיני. נס המדבר של יששכר הכיל ציור של חמור, שרימז על יכולת השבט לשאת משא כבד של התורה.
"יששכר חמור גרם"

זבולון-נחרת על גבי היהלום, שהפרשנים מאמינים כי לא היה יהלום במשמעותו כיום, אלא פנינה שניתן למצאה, כמובן, רק בעמקי הים, וכך אופיינית לשבט השוכן לחוף ים. איכויות אלה נרמזות במרקם הפניני המרמז לגלי ים בציור.
 "זבולון לחוף ימים ישכון"

דן- נחרת על גבי אבן הלשם, שכמה פרשנים סבורים שהיתה אבן טופז כתום. נאמר שאבן חן זו הראתה "פנים מתהפכות" המרמזות שמשבט זה באו הרבה שופטים שהיה עליהם להפגין אי משוא פנים בשיפוט ולראות כל צד לענין בין עני לעשיר. כדי לראות זאת בברור בציור אפשר לייצב את הציור (או המסתכל) בהיפוך. נס השבט הראה נחש ורמז לקשקשי הנחש ניתן לזיהוי.
"דן ידין עמו"..."יהי דן נחש"

נפתלי- נחרת על גבי אבן השבו, שיתכן והיתה הטורקיז. נס השבט הראה צבי, התואם לברכת יעקב ומרמז על שאפתנות ושיגור במילוי המצוות.
"נפתלי איילה שלוחה"

גד-נחרת על גבי אבן האחלמה, שכמה פרשנים הגדירו כאמטיסט סגול, דמוי עין של פרה, שנחשב כמונע פחד בשעת קרב, דרישה מקדמית חשובה לשבט שהגן על הגבולות. נס השבט הראה תבניות של חיילים ומחנה צבאי שניתן לאבחנה בציור.
"גד גדוד יגודנו"
 

אשר-נחרת על אבן התרשיש, שיתכן והיא ענבר בצבע שמן זית, ההולמת לשבט שנודע בייצור שמן זית. נס השבט אכן הראה עץ זית והוא מרכזי בציור.
" וטבל בשמן רגלו"

יוסף- נחרת על גבי השוהם, שהיתה אבן שחורה, כנראה אוניקס. נס השבט הראה את עיר מצרים שסמלה כאן בפנים רבות העולות מהחשכה.
"בן פורת יוסף".

בנימין-נחרת על אבן הישפה-שהיתה רב גוונית. נס השבט הראה זאב השוחר לטרף ומקרין אכזריות. בציור נראה זאב מקדימה כשהוא נחבא מאחרי קני סוף, ואפשר להבחין בו אם יודעים כיצד להתבונן.
"בנימין זאב יטרף
Link to English


Telephones in Israel:

mobile: 052-662-7620

USA telephone: 1-720-477-6433

Canada telephone: 1-438-792-0806

Mailing address:

POB 25, Tzfat Israel 130001

email address: dovlederberg@gmail.com


 Home Page Dov's Menu 

Copyrighted (c) Dov Lederberg 1997-2016.  All rights reserved.